Prokuratura Regionalna w Krakowie zlokalizowana jest w dwóch budynkach: przy ul. Cystersów 18 oraz przy ul. Mogilskiej 17. W obu siedzibach znajduje się biuro podawcze oraz urzędnicy, którzy są przygotowani do udzielenia wsparcia lub pomocy osobom z niepełnosprawnością.

W budynku Prokuratury Regionalnej w Krakowie przy ul. Cystersów 18 od frontowej strony znajduje się podjazd. Dzięki niemu osoba z niepełnosprawnością ruchową, poruszająca się na wózku, może dotrzeć na hol w celu złożenia pisma na dzienniku podawczym. W budynku nie ma windy ani toalety dostosowanej dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Do budynku Prokuratury Regionalnej w Krakowie przy ul. Mogilskiej 17 osoba z niepełnosprawnością ruchową może dotrzeć poprzez wewnętrzny plac od ul. Mosiężniczej, następnie windą przemieścić się na górne kondygnacje. W budynku nie ma toalet dostosowanych dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Przed wizytą w siedzibach Prokuratury Regionalnej w Krakowie osoby z niepełnosprawnością prosimy o kontakt pod numerem 12 29 42 700 wew. 162 lub 357 (ul. Cystersów 18) albo 12 61 70 412. Przeszkoleni pracownicy udziela niezbędnego wsparcia lub pomocy. W Prokuraturze Regionalnej w Krakowie jest urzędnik posługujący się językiem migowym.