SYSTEM INFORMACYJNY SCHENGEN II
Pomoc dla krajowych organów ścigania i administracji w lepszej ochronie strefy Schengen, zwalczaniu przestępczości oraz odnajdowaniu zaginionych osób.

SIS II - poster

SIS II - leaflet