Godziny urzędowania : 7.30 – 15.30

Interesanci w sprawach bieżących przyjmowani są codziennie
– z wyjątkiem sobót, niedziel oraz świąt –
w godzinach od 9.00 do 15.00,
natomiast Prokurator Regionalny, jego Zastępcy lub wyznaczony prokurator przyjmują strony
w każdy poniedziałek w godzinach od 15.00 do 18.00.

 

Informacje o numerach kont Prokuratury Regionalnej w Krakowie

 

x