Oświadczenia majątkowe za rok 2016

Oświadczenia majątkowe

Na podstawie art. 104 § 7a ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze (Dz.U. z 2016 r., poz. 177 z późn.zm.), § 1 ust. 1 i 3, § 3 Zarządzenia Nr 23/16 Prokuratora Krajowego z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie sposobu udostępniania oświadczeń o stanie majątkowym prokuratorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz Zarządzenia Nr 67/2016 Prokuratora Regionalnego w Krakowie z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie zasad i warunków organizacyjno – technicznych ujawnienia oświadczeń o stanie majątkowym prokuratorów Prokuratury Regionalnej w Krakowie, oświadczenia o stanie majątkowym prokuratorów podlegają publikacji na stronie internetowej Prokuratury Regionalnej w Krakowie.

Publikacji podlegają oświadczenia majątkowe prokuratorów Prokuratury Regionalnej w Krakowie, co do których nie zostały złożone wnioski o objęcie informacji zawartych w oświadczeniu ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych o klauzuli tajności „zastrzeżone”, a w przypadku złożenia wniosku publikacja następuje zgodnie z decyzją prokuratora przełożonego (§ 4 i 5 cyt. wyżej Zarządzenia Nr 67/2016).

 
Wykaz oświadczeń o stanie majątkowym podlegających publikacji w alfabetycznej kolejności:   
L.p. Nazwisko i imię za 2016 r. stan spoczynku
 1. Baran Ewa  PDF
 2. Ciężkowska-Gabryś Małgorzata  PDF
 3. Gabryś  Zbigniew  PDF
 4. Gdańska-Kusior Marta  PDF
 5. Iciek Paweł  PDF
 6. Jamrogowicz Marek  PDF
 7. Jasińska Barbara  PDF PDF
 8. Jaskuła Anna  PDF
 9. Kapera Barbara  PDF
 10. Karp Bogdan  PDF
 11. Krasoń Mariusz  PDF
 12. Krzywicki Włodzimierz  PDF
 13. Kuzar-Kot Magdalena  PDF
 14. Marzec-Sęk Agata  PDF
 15. Miłoszewski Wojciech  PDF
 16. Mularczyk Wojciech  PDF  
 17. Perz Małgorzata  PDF  
 18. Pieczykolan Stanisław  PDF  
 19. Pukal Grzegorz  PDF  
 20. Skowronek-Frużyńska Beata  PDF  
 21. Sosnowski Marek  PDF  
 22. Staręga Danuta  PDF  PDF
 23. Stawicki Henryk  PDF  
 24. Szutowski Andrzej  PDF  
 25. Śliwa Janusz A.  PDF  
 26. Tłuczkiewicz Ryszard  PDF  
poniedziałek, 10 Kwi 17 | Odsłon: 186
©2009-2018 Prokuratura Regionalna w Krakowie - Wszystkie Prawa Zastrzeżone.
RSS wpisówZaloguj się