Ochrona danych osobowych

 

Prokurator Regionalny w Krakowie reprezentując Prokuraturę  Regionalną w Krakowie jako administrator, wyznaczył inspektora ochrony danych, w rozumieniu art. 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):

Kontakt: Aneta Bursa, e –mail: iod@krakow.pr.gov.pl

 

Informacja RODO- Ogólna klauzula informacyjna