Komunikat z dnia 27 lipca 2018 roku – informacja o sprawie RP I Ds 14.2016

Komunikaty, Serwis prasowy

    Prokuratura Regionalna w Krakowie skierowała w dniu 24 lipca 2018 roku do Sądu Okręgowego w Krakowie akt oskarżenia przeciwko dziesięciu osobom, z których dziewięć oskarżono o kierowanie lub udział w zorganizowanej grupie przestępczej, a ponadto o popełnienie przestępstw skarbowych, przepisów karnych z ustawy o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych, ustawy Prawo własności przemysłowej oraz innych.

    Przedmiotem zakończonego tą decyzją procesową postępowania przygotowawczego, prowadzonego od lipca 2014 roku przez Centralne Biuro Śledcze Policji Zarząd w Krakowie pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Krakowie, było popełnienie, w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, przestępstw skarbowych polegających na sprowadzaniu na terytorium Polski krajanki tytoniowej bez oznaczenia znakami akcyzy, produkcji poza składem podatkowym wyrobu akcyzowego w postaci papierosów i wprowadzaniu ich do obrotu gospodarczego bez oznaczenia znakami akcyzy, z podrobionymi znakami towarowymi „Marlboro” i „L&M”, bez wymaganego ustawą o podatku akcyzowym sposobu działania, w tym bez zgłoszenia rejestracyjnego i przeprowadzenia urzędowego sprawdzenia.

    W szczególności osobom tym zarzucono, że w okresie od co najmniej grudnia 2013 roku do lipca 2014 roku, w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, brały udział w przemycie na terytorium Polski krajanki tytoniowej bez polskich znaków akcyzy w ilości nie mniejszej niż 99.438 kilogramów o dużej wartości nie mniejszej niż 58.916.021,00 zł i spowodowania w ten sposób na szkodę Skarbu Państwa uszczuplenia należności publicznoprawnej dużej wartości w postaci podatku akcyzowego w łącznej wysokości nie mniejszej niż 69.566.161,00 zł, a także udziału we wprowadzaniu do obrotu gospodarczego bez oznaczenia znakami akcyzy, papierosów z podrobionymi znakami towarowymi „Marlboro” i „L&M” w łącznej ilości co najmniej 2.605.000 sztuk o dużej wartości i spowodowania w ten sposób uszczuplenia należności publicznoprawnej dużej wartości w postaci podatku akcyzowego w łącznej wysokości nie mniejszej niż 1.992.990,00 zł.

    W śledztwie ustalono, że zorganizowana grupa przestępcza do swej działalności wykorzystywała magazyny w Myślenicach, Krzeszowicach, Dobczycach i Krakowie, gdzie m.in. odbywał się załadunek i przeładunek krajanki tytoniowej oraz innych wyrobów tytoniowych.

    Pięciu z wymienionych osób zarzucono również, że w styczniu 2014 roku, działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w zamiarze sprowadzenia na terytorium Polski wyrobów akcyzowych w postaci krajanki tytoniowej w ilości 15.510 kilogramów o dużej wartości wynoszącej 9.189.520,00 zł, zorganizowały jej przewóz przez terytorium Węgier i Republiki Słowacji, niezgodnie z rzeczywistością określonej w dokumentacji przewozowej jako kora mielona, lecz zamierzonego celu nie zrealizowały z uwagi na zatrzymanie transportu przez słowackich funkcjonariuszy celnych, przez co narazili na uszczuplenie należność publicznoprawną w postaci podatku akcyzowego w łącznej wysokości 10.850.693 zł.

    Opisane powyżej czyny zagrożone są karami pozbawienia wolności do lat 5 oraz wysokimi grzywnami a ponadto sąd może nałożyć na oskarżonych obowiązki uiszczenia Skarbowi Państwa uszczuplonych należności (podatków).

piątek, 27 Lip 18 | Odsłon: 152
©2009-2018 Prokuratura Regionalna w Krakowie - Wszystkie Prawa Zastrzeżone.
RSS wpisówZaloguj się