Komunikat z dnia 20 lipca 2018 roku – Zarzuty dla byłego szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Komunikaty, Serwis prasowy

    Prokuratura Regionalna w Krakowie prowadzi śledztwo dotyczące przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy różnych służb, w tym Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Prowadzone jest ono od grudnia 2015 roku.

    W toku tego postępowania w dniu 19 lipca 2018 roku prokurator ogłosił zarzuty Pawłowi W., który w latach 2009 – 2015 był szefem Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Podejrzany jest on o to, że w związku z pełnioną funkcją nie dopełnił ciążącego na nim obowiązku związanego między innymi z rozpoznawaniem, zapobieganiem i wykrywaniem przestępstw przeciwko działalności instytucji państwowych, do czego zobowiązane było kierowane przez niego Biuro. Powziąwszy informacje wskazujące na uzasadnione podejrzenie popełnienia przez podległego mu funkcjonariusza – Dyrektora Delegatury CBA w Warszawie, przestępstwa przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, podejrzany Paweł W., wbrew prawnemu obowiązkowi wynikającemu z art. 304 § 2 kodeksu postępowania karnego, nie złożył do właściwej miejscowo i rzeczowo prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Ponadto Paweł W.
3 kwietnia 2012 roku podjął decyzję, w wyniku której zniszczono materiały mogące stanowić dowód w tym postępowaniu. Działając w ten sposób były szef CBA pomógł ówczesnemu Dyrektorowi Delegatury CBA w Warszawie w uniknięciu odpowiedzialności karnej. W ten sposób w okresie od 14 października 2011 roku do 25 maja 2015 roku Paweł W. działał na szkodę interesu publicznego oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

    Prokurator zarzucił Pawłowi W. popełnienie przestępstwa z art. 239 § 1 kodeksu karnego i z art. 231 § 2 kodeksu karnego, które zagrożone jest karą od roku do 10 lat pozbawienia wolności.

    Postępowanie, w toku którego zarzuty usłyszał Paweł W., ma charakter niejawny.

    W trakcie przesłuchania w charakterze podejrzanego Paweł W. powołał się na  dotyczący go – jego zdaniem – immunitet i nie odniósł się do zarzutów.

   Prokurator nie zastosował wobec Pawła W. żadnych środków zapobiegawczych.

   W zakresie czynów popełnionych przez ówczesnego Dyrektora Delegatury CBA w Warszawie toczy się odrębne postępowanie karne.

piątek, 20 Lip 18 | Odsłon: 150
©2009-2018 Prokuratura Regionalna w Krakowie - Wszystkie Prawa Zastrzeżone.
RSS wpisówZaloguj się