W dawnej Prokuraturze Apelacyjnej w Krakowie wdrożono projekt
konwertowania dokumentów tekstowych
z wersji papierowej na elektroniczną

dofinansowany
z Funduszu Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Celem projektu jest poprawa efektywności
i usprawnienie pracy polskiego wymiaru sprawiedliwości