Prasa w Internecie. Adresat obowiązku publikacji sprostowania.

Prawo prasowe, Serwis prasowy

Fakt, że czasopisma i dzienniki ukazują się w formie przekazu internetowego, nie powoduje, że tracą znamiona prasy i to zarówno wówczas, gdy przekaz internetowy towarzyszy przekazowi utrwalonemu na papierze (drukowanemu), stanowiąc inną, elektroniczną jego postać w systemie on line, jak i wówczas, gdy przekaz istnieje tylko w formie elektronicznej, w Internecie, ale ukazuje się periodycznie, […]

Dodane 20 Sie 15 przez Anna Czesnowicka | Czytaj

Granice bezprawnego naruszania dóbr osobistych osób publicznych.

Prawo prasowe, Serwis prasowy

Osoby publiczne muszą liczyć się z nieprzychylnymi dla nich publikacjami, nie zawsze aprobującymi ocenami ich działalności. Powyższe nie oznacza jednak, że osobom takim można bezkarnie zarzucać czyny, których nie popełniły, że można im przypisywać choroby, na które nie cierpią w szczególności, gdy czyny te lub choroby mają wydźwięk pejoratywny. Tak stwierdził Sąd Apelacyjny w Gdańsku […]

Dodane 17 Sie 15 przez Anna Czesnowicka | Czytaj

Ochrona życia prywatnego osoby ze świata mediów.

Prawo prasowe, Serwis prasowy

Sąd Apelacyjny w Krakowie wyrokiem z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie sygn. I ACa 161/15 stwierdził, iż osoba, która wkracza do mediów a więc w sferę publiczno-społeczną ma nieco niższy status ochrony niż osoba anonimowa. Wchodząc do przestrzeni publicznej, którą stanowi nie tylko świat polityki, lecz także kultury i rozrywki musi godzić się […]

Dodane 28 Lip 15 przez Anna Czesnowicka | Czytaj

Uprawnienia osoby, która uzyskuje informacje publiczne w celach dziennikarskich.

Prawo prasowe, Serwis prasowy

Osoba, która w celach dziennikarskich chce otrzymać informację publiczną ma takie same uprawnienia w tym zakresie jak osoba działającą na podstawie u.d.i.p., a co za tym idzie stosuje się w przypadku takiej osoby zapisy ww. ustawy. Tak stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w sprawie z dnia 8 stycznia 20145 roku sygn. akt II SAB/Ol […]

Dodane 28 Lip 15 przez Anna Czesnowicka | Czytaj

Postępowanie w sprawach prasowych

Prawo prasowe, Serwis prasowy

Zasady postępowania w sprawach wynikających z prawa prasowego mają swoją podstawę w art. 50, zgodnie z którym, „Postępowanie w sprawach wynikających z ustawy Prawo prasowe prowadzi się na zasadach określonych w odrębnych przepisach, chyba że ustawa ta stanowi inaczej”. Treść powyższej regulacji należy rozumieć w ten sposób, że w zależności od rodzaju sprawy postępowanie w […]

Dodane 24 Wrz 14 przez Rzecznik Prasowy - Piotr Kosmaty | Czytaj
©2009-2013 Prokuratura Apelacyjna w Krakowie - Wszystkie Prawa Zastrzeżone.
RSS wpisówZaloguj się