Prokuratura Regionalna w Krakowie

31-553 Kraków, ul. Cystersów 18

obsługa centrali tel: 12 294-27-00

fax: 12 414-29-78

e-mail: sekretariat@krakow.pr.gov.pl

Wydział I do Spraw Przestępczości Gospodarczej

Wydział II do Spraw Przestępczości Finansowo-Skarbowej

V Samodzielny Dział do Spraw Błędów Medycznych

siedziba: 30-965 Kraków, ul. Mosiężnicza 3, IV piętro

adres dla doręczeń: 31-553 Kraków, ul. Cystersów 18

Sekretariat Zastępcy Prokuratora Regionalnego w Krakowie
oraz Naczelników Wydziału I i II – tel. 12 617-04-03

Sekretariat RP I Ds – tel. 12 617-04-32

Sekretariat RP II Ds – tel. 12 617-04-35

Sekretariat RP V Ds – tel. 12 617-04-00

fax: 12 410-58-16 lub 12 410-58-07

e-maile:

wydzial-I@krakow.pr.gov.pl


wydzial-II@krakow.pr.gov.pl

x