Prokuratura Regionalna w Krakowie

31-553 Kraków, ul. Cystersów 18

obsługa centrali tel: 12 294-27-00

Sekretariat Prokuratora Regionalnego w Krakowie
oraz Zastępcy Prokuratora Regionalnego w Krakowie
tel. 12 294-27-00 wew. 105, fax: 12 414-29-78

e-mail: sekretariat@krakow.pr.gov.pl

Wydział I do Spraw Przestępczości Gospodarczej

Wydział II do Spraw Przestępczości Finansowo-Skarbowej

VII Samodzielny Dział do Spraw Błędów Medycznych

siedziba: 31-542 Kraków, ul. Mogilska 17

adres dla doręczeń: 31-553 Kraków, ul. Cystersów 18

obsługa centrali tel: 12 617-04-00

Sekretariat Zastępcy Prokuratora Regionalnego w Krakowie
tel. 12 617-04-03, fax: 12 617-04-76

Sekretariat RP I Ds – tel. 12 617-04-32, fax: 12 617-04-77

Sekretariat RP II Ds – tel. 12 617-04-35, fax: 12 617-04-75

Sekretariat RP VII Ds – tel. 12 617-04-30, fax: 12 617-04-78

e-maile:

wydzial-I@krakow.pr.gov.pl

wydzial-II@krakow.pr.gov.pl

dzialv@krakow.pr.gov.pl

x