PROKURATURA REGIONALNA W KRAKOWIE

31-553 Kraków, ul. Cystersów 18

obsługa centrali: tel. 12 294-27-00

Prokurator Regionalny w Krakowie – Pan Prokurator Marek Woźniak

I Zastępca Prokuratora Regionalnego w Krakowie – Pani Prokurator Barbara Kapera

Sekretariat – tel. 12 294-27-00 wew. 105, fax: 12 414-29-78

e-mail: sekretariat@krakow.pr.gov.pl

 Wydział III Organizacyjno-Sądowy

 Sekretariat – tel. 12 294-27-00 wew. 354, 112, 113, 162,  fax: 12 294-27-00 wew. 153, 151

e-mail: wydzial-III@krakow.pr.gov.pl

Wydział VI Budżetowo – Administracyjny

Sekretariat – tel. 12 294-27-00 wew. 460, 463, fax: 12 294-27-00 wew. 456

e-mail: sekretariat.wba@krakow.pr.gov.pl

 

II Zastępca Prokuratora Regionalnego w Krakowie – Pan Prokurator Krzysztof Pijaj

Sekretariat – tel. 12 617-04-03, fax: 12 617-04-76

e-maile: wydzial-I@krakow.pr.gov.pl, wydzial-II@krakow.pr.gov.pl

urzędujący w budynku przy ul. Mogilskiej 17 wraz z wydziałami i działami:

Wydział I do Spraw Przestępczości Gospodarczej

Sekretariat – tel. 12 617-04-32 lub 12 617-04-26, fax: 12 617-04-75

Wydział II do Spraw Przestępczości Finansowo-Skarbowej

Sekretariat – tel. 12 617-04-35 lub 12 617-04-65, fax: 12 617-04-77

VII Samodzielny Dział do Spraw Błędów Medycznych

Sekretariat – tel. 12 617-04-30 lub 12 617-04-01, fax: 12 617-04-78

e-mail: dzialV@krakow.pr.gov.pl

Dział Postępowania Sądowego wchodzący w skład Wydziału III Organizacyjno-Sądowego

Sekretariat – tel. 12 617-04-52 lub 12 617-04-53, fax: 12 617-04-74

e-mail: wps.pa@krakow.pr.gov.pl

Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Starszy Inspektor ds. Obronnych
tel. 12 617-04-47, fax: 12 617-04-73

e-mail: sdoin@krakow.pr.gov.pl

 

Rzecznik prasowy

ul. Cystersów 18, pok. 306

tel.: 12 2942 700 w. 346

tel. kom.: 666 819 574

e-mail: rzecznik@krakow.pr.gov.pl

x